วิธีการเข้า phpMyAdmin บน DirectAdmin

1. Login เข้าสู่ DirectAdmin

2. ไปที่ phpMyAdmin ตรงเมนู Extra Features

3. ระบบจะขึ้นหน้าต่างให้กรอกข้อมูล username และ password ในการเข้าใช้งาน phpMyAdmin
ซึ่งเราต้องใช้ Database username และ password จากการสร้าง Database ในการเข้าใช้งาน
จากบทความนี้ : https://kb.bangmod.cloud/article/วิธีการสร้าง-database-บน-directadmin-2

กรอกข้อมูลเสร็จ จะเข้าสู่หน้า phpMyAdmin ดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles