วิธีการสร้าง Database

วิธีการสร้าง Database ใน Direct Admin

1. ทำการเข้าสู่ระบบ Direct Admin ให้เรียบร้อย

2. หลังจากนั้นให้หาเมนูที่มีชื่อว่า MySQL Management

3. เมื่อเข้ามาแล้ว ให้ทำการกดไปที่ Create new Database

4. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ดังภาพ

5. เมื่อกรอกรายละเอียดตามที่ต้องการแล้ว กด Create แล้วระบบจะแสดงข้อมูล Database ที่พึ่งสร้างไป

** อย่าลืมทำการจดข้อมูลเหล่านี้ไว้ด้วยนะครับ

เสร็จเรียบร้อยสำหรับการสร้าง Database ให้กับ Hosting

Related Articles