วิธีการติดตั้ง WordPress

วิธีการติดตั้ง WordPress ใน Hosting

1.) Login เลือกโดเมนที่ต้องการจะติดตั้งให้เรียบร้อย

2.) เลื่อนลงมาข้างล่าง จะเจอหน้าต่างสคิปที่จะใช้ในการติดตั้ง ดังภาพข้างล่าง

http://ilhay.com/files/ss/2015/05/c-250749.png

การติดตั้งนั้นสามารถกดได้ทั้งเมนู “Softaculous Auto Installer” หรือวา่กด icon WordPress ข้างล่างได้เช่นเดียวกันครับ

3.) หลังจากนี้ ดูตามภาพเลยครับ

http://ilhay.com/files/ss/2015/05/c-251929.png

http://ilhay.com/files/ss/2015/05/c-252456.png

http://ilhay.com/files/ss/2015/05/c-252614.png

http://ilhay.com/files/ss/2015/05/c-253026.png

Was this article helpful?

Related Articles