วิธีการตั้งค่า SMTP บน Outlook Email Android

1. ไปที่ Add account และกรอก Email ที่เราต้องการเพิ่ม

2. เลือกประเภทของ Email เป็น IMAP ใต้หัวข้อ Advanced

3. กรอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดให้เรียบร้อย จากนั้นคลิกเครื่องหมายถูก ด้านบนขวา

เป็นอันเสร็จการ Setup Email แบบ SMTP

 

Was this article helpful?