วิธีการตั้งค่าของ PHP บน DirectAdmin

1. Login เข้าสู่ DirectAdmin

2. ไปที่ PHP Setting ตรงเมนู Account Manager

3. เลือกหัวข้อ และ ค่า ที่ต้องการเพิ่มเข้าไปใน PHP Setting จากนั้นกด Add

ระบบจะแจ้งเตือนและขึ้นบอก Setting ที่เพิ่มไว้ด้านบนของหน้าต่างนี้ โดยเราสามารถเปลี่ยนค่าและกด SAVE หรือลบออกได้เช่นกันเมื่อไม่ต้องการ

Was this article helpful?

Related Articles