วิธีการซ่อมแซม Database บน DirectAdmin

1. Login เข้าสู่ DirectAdmin

2. ไปที่ MySQL Management ตรงเมนู Account Manager

3. (1) เลือก Database ที่เราต้องการจะซ่อมแซม โดยการกดเลือกที่ช่องด้านหน้า Database แล้ว
(2) คลิกที่ Repair เพื่อเริ่มซ่อมแซม

เมื่อ Repair เรียนร้อยแล้ว จะมีหน้าต่างแสดงข้อมูลการวซ่อมแซมขึ้นมา

วิธีการนี้สำหรับการซ่อมฐานข้อมูลในกรณีที่มีปัญหาบน Hosting เว็บไซต์ของท่านก็จะกลับมาทำงานได้ตามปกติครับ

Was this article helpful?

Related Articles